divendres, 30 de març de 2012

ES CONSOLIDA L'ASSEMBLEA DE REGIDORS VALL D'ALBAIDA

L’Assemblea de regidors Compromis es consolida com organisme comarcal
Publicat el 22 març 2012 en Comarcal, GeneralA l’encontre es va parlar de la situació de la Mancomunitat i  d’organització comarcal de la coalició.

Una trentena de regidors de COMPROMÍS de diferents localitats de La Vall d’Albaida, entre ells els alcaldes de Agullent, Albaida, Beniatjar i Otos, així com el primer tinent d’alcalde d’Ontinyent Josep Francès, van participar el passat dijous 15 de març a l’Assemblea de Regidors de COMPROMÍS de La Vall d’Albaida, convocada pel col·lectiu d’Ontinyent.

Es va aprovar per unanimitat la constitució de l’Assemblea amb les propostes d’organització, amb una Mesa permanent, així com la proposta de crear un Consell Permanent i la tria d’un Portaveu, Julià Engo, regidor d’Olleria, donant així una passa endavant en la convergència cap a Compromís com a projecte de futur. 

Per altra banda es va decidir també per unanimitat, entrar a formar part del consell de Govern de la Mancomunitat, triant els dos membres per votació de l’assemblea, resultant  triats Julià Engo d’Olleria i Emili Mira d’Otos. 

Al final de la reunió es van debatre temes d’importància comarcal, com ara el tractament del fem a la Mancomunitat i el Consorci donat la preocupació que desperta, van estudiar els pressupostos de la mateixa entitat, analitzant els diferents casos de les localitat amb detall i les seues possibilitats abans del proper plenari. 

Joan Gilabert, secretari local del col·lectiu d’Ontinyent, donava les gràcies a tots els assistents i valorava molt positivament l’encontre. 

L’assemblea es va acomiadar convocant un dinar de regidors aprofitant les 25 anys de trobades d’escoles en valencià que es farà enguany el proper 31 de març al parc Ausiàs March d’Ontinyent.

dijous, 29 de març de 2012

COMPROMÍS PER MONTAVERNER I EL GRUP SOCIALISTA CONVOQUEN UN PLE EXTRAORDINARI EN CONTRA DELES RETALLADES EN DRETS SOCIALS

El passat dimecres 14 de març es va produïr un ple extraordinari convocat pel grup de  l'oposició, Compromís per Montaverner i el gGrup socialista, per tal de manifestar les conseqüències negatives que les retallades als serveis públics estatals i valencians s'estan produïnt per part del govern del PP.

Aquestes mesures restrictives venudes com a mesures d'austeritat afecten directament i només a qui més està partint esta crisi: treballadors, pymes i autònoms. El dia a dia dels nostres veïns i veïnes ja s'està vegent afectat amb un empitjorament dels serveis educatius i sanitaris. L'atac contra el sector públic que califiquen com gratuït (no hem d'oblidar que els serveis públics se'ls paguem amb el nostre treball amb els impostos) es materialitza amb:

  •  les retallades de personal docent i sanitari: acomadament masiu de personal sanitari i docent que produix un empitjorament del servei (més alumnes per aula, eliminació de línies escolars, més malalts per metge, llistes d'espera més altes...)
  • l'empitjorament de les condicions laborals del personal educatiu i sanitari (més hores per menys salari)
  • la manca de recursos educatius i sanitaris  (partides sanitàries-material bàsic d'hospitals i ambulatoris-, partides d'impagaments als centres educatius-manca de calefacció, llum, paper, recursos...-; manca de medicament_ recordem la vaga dels farmacèutics pels impagos de la Generalitat...)
  • les retallades en subvencions i inversió pública al sector públic (augment taxes universitat, reducció beques, impagament del bono-llibre als llibrers valencians...)
  • reducció de l'ajuda per dependència...
Ara, per a més preocupació, la Reforma laboral que afavorix més encara el lliure acomiadament (més despidos sense necessitat de justificar-los, sense indemnitzacions, sense seguretat, amb menys salari). 

Aquestes mesures afecten no només el benestar social de qui més ho necessita sinó que ataca els drets fonamentals que regula la nostra Constitució: dret a un treball i vivenda dignes, dret a la sanitat i a l'educació pública.

Publiquem ací la moció presetnada al ple contra la qual va votar el PP (4 vots en contra) i a favor de la derogació de Decret Compromís i el grup socialista (4 vots a favor). Trenca l'empat el vot de l'Alcaldessa.

La rèplica a la nostra exposició la va fer la regidora de Sanitat i educació, Ivonne Crombet, la qual va fer gala del desconeixement del contnigut del Decret i de la situació real dels ciitadans de Montaverner, valencians i espanyols en general; negant les retallades, exposant que aquesta moció té a vore només amb la retallada dels salaris dels funcionaris, que s'hem d'apretar el cinturó i que la Generalitat gestiona com a una casa (si no es pot gastar, no es gasta).  L'apoteosi de la seua exposició va ser quan va exposar a tot el ple, inclús al públci assistent, que les seues paraules eren corroborades per la documentació que estaria a mans de tots perquè ens l'havia fotocopiat. En contra del que nosaltres pensavem, que ens mostraria el Decret que haviem estudiat i exposat i en contra del qual ens manifestavem, ens va fer entrega de L'ARGUMENTARI DEL PP que internament s'ha difós entre els seus represetnants públics perquè parlen d'allò que no saben exposant les repostes a la defensiva del PP. Argumentari que comença amb el punt: retallades zero. Totalment surrealita.
Ací teniu l'enllaç si voleu llegir-lo i contrastar-lo amb la realitat.https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325000100885825.87733.324985110887324&type=3


Ací teniu la moció que es va presentar i llegir al ple i contra la qual va votar el grup popular:

SOL.LICITUD SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI
REGIDORS/ES GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA i GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.

En Josep Sanchis Quilis, Regidor del grup municipal Compromís.
Na Mª Teresa Sáez Ferri, Regidora del grup municipal Compromís.
En Regino Almendros Vidal, Regidor del grup municipal Socialista.
Na  Mª Dolores Andrés Pons, Regidora del grup municipal Socialista.

EXPOSEM
PRIMER. L'entrada en vigor del Decret- llei 1/2012 del Consell del dia 5 de gener, suposarà l'atemptat i el major atac a l'Estat del Benestar i sobretot al sistema públic valencià, principalment a la Sanitat Pública, l'Educació Pública, i l'aplicació de la Llei de Dependència.
Les mesures que el Consell pretén adoptar en l'esmentat Decret afecten gravíssimament tant als treballadors/es públics, (des del punt de vista salarial i els drets laborals) com als ciutadans i ciutadanes de Montaverner, usuaris del sistema públic en els seus vessants sanitari, educatiu  i sociosanitari, per les retallades que tindran efecte sobre la quantitat i qualitat del sistema.
En primer lloc, hem de manifestar-li que no podem consentir el deteriorament que està produint-se en el sistema públic, i com afecten i influïxen aquestes mesures als nostres veïns i veïnes de Montaverner:
·         No s'han publicat al DOGV a dia de huí les beques d'ajuda a l'escolarització.
·         No hi haurà “bono-llibre”, i per tant els pares i mares ho hauran de costejar, ja que el deute als llibrers és de 31 milions d'euros.
·         El manteniment del nostre col·legi públic i del nostre centre de salut es veurà deteriorat si no ens arriben les subvencions.
·         L’augment de la ràtio a les escoles produirà un increment del fracàs escolar. Al nostre col·legi es produirà una pèrdua d'unitats per l'augment de la ràtio i també per la falta de professorat.
·         La demora en cobrir substitucions, tant a nivell educatiu i sanitari, afecta i deteriora l'educació de les nostres properes generacions, que són els que hauran de lluitar per sobreviure, i tindre una vida digna i de qualitat, com també una vida saludable. La demora de les substitucions sanitàries també produïxen, i sobrecarreguen el servei, produint un deteriorament que atempta contra la nostra salut.
·         La falta de medicaments que està produint-se en el sector farmacèutic, per la falta de pagaments, també atempta contra la nostra salut.
·         La reducció d'hores dels interins produïx un deteriorament del servei públic, tant al nostre centre de salut, com a el centre de salut de l'Olleria (la reducció d'hores dels especialistes, implica un falta d'atenció en urgències, com també en atenció bàsica i general).
·         La Llei de Dependència és competència de la Comunitat autonòma , i per tant  depén dels pressupostos de la nostra Comunitat. A hores d’ara som segons les dades  estadístiques els penúltims a nivell estatal. Les retallades en este camp afecten al benestar dels nostres majors i depenents.

SEGON. Per això, com a regidors/es electes en aquest municipi, i fent manifest el nostre compromís de vetlar pel benestar dels veïns i veïnes de Montaverner, els hi mostrem la nostra sincera preocupació i repulsa davant aquests fets.
Els sotasignants, que representem el nombre suficient de membres d’aquesta corporació,  d’acord amb l’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
SOL · LICITEM
La convocatòria en sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent assumpte en l’ordre del dia per al seu debat i votació:
Punt 1.
Retirada del Decret Llei 1/2012 del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, publicat el 10 de gener en el DOCV.
Punt 2.
Enviament d’aquest acord de Plenari a l'administració autonòmica competent.

A Montaverner a 24 de febrer de 2012.

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE MONTAVERNER

Per a més informació consultar les Actes del plens de l'Ajuntament, són públics.

El poder de la llibertat d'expressió dels treballadors és el poder d'una Vaga General.

El poder de la llibertat d'expressió dels treballadors és el poder d'una Vaga General. Compromís per Montaverner està de vaga.  Hem de parar esta reforma. 

Defenem els drets dels treballadors: asalariats, pymes, autònoms... Dret a treballar amb dignitat i dret a cobrar el que li toca per la seua faena.
Demanem també la solidaritat amb els treballadors que s'han vist obligats per necessitat o por a anar a treballar o obrir els seus negocis. LLuitem tots junts sense por en contra de la pèrdua dels nostres drets i en contra de les pujades d'impostos directes i indirectes.

LA REFORMA LABORAL DEL PP o "donde dije digo, digo Diego"

I deien q el PP era el partit de "los trabajadores", la pregunta és els drets de quins treballadors: els amigachos, les multinacionals i la banca. Els treballadors asalariats els seus esclaus i les pymes i autònoms ofegats perquè estan parant més el mercat amb l'augment d'impostos i retallades i perquè els bancs que segueixen rebent diners del govern no donen crèdits. Amb esta política econòmica tenim crisi per a llarg: no creen riquesa i damunt fan més precaries encara les condicions laborals. Ara no seran 5 milions de parats, seran 5 milions de parats i l'augment accelerat de la pobresa a Espanya mentre 'ells' "se lo llevan calentito". Si hi ha que apretar-se el cinturó, hi ha molts altres que poden apretar-se'l i Espanya eixiria d'esta: gasto militar, institucions innecesàries, cotxes oficials, dietes sense control, vols en primera classe, càrrecs duplicats, frau fiscal, sous vitalicis, financiació de despilfarros, corrupció, monarquia... No poden retallar del poc que té la majoria, dels drets fonamentals de tots segons la constitució: dret al treball, dret a una vivenda digna, dret a la sanitat i dret a l'educació pública i gratuita.

dimecres, 7 de març de 2012

Ja tenim una altra polèmica servida...

Ja tenim una altra polèmica servida...

Notícia que apareix a diversos medis comarcals:

El PP de Montaverner acusa al PSPV de no pagar los gastos de su sede Los socialistas aseguran desconocer quién pagaba los recibos y se comprometen a asumir los gastos derivados con «transparencia»
http://www.lasprovincias.es/v/20120301/ribera-costera/montaverner-acusa-pspv-pagar-20120301.html

El que no queda clar és ...  Açò vol dir que si hi gent que actua pitjor que tu, tu et fas millor persona???

El diputat de Compromís Joan Baldoví intervé en el Congrés en defensa de la dació en pagament.

Joan Baldoví: "Acabe d'intervindre en una moció que defensava la dació en pagament per saldar el deute hipotecari. No ha eixit avant perquè el PP ha votat en contra, en realitat ha votat en contra de les persones i a favor dels bancs, del poderosos. Este és el govern que, a cada dia que passa, va ensenyant el vertader rostre que amagava darrere d'una màscara amable. El rostre de la contundència amb els dèbils i de la suavitat amb els forts: les elèctriques, els bancs i la CEOE." chttp://youtu.be/rjGG40wNjJc