dissabte, 1 d’octubre de 2011

Valoració del plenari de l'Ajuntament de Montaverner del 28 de setembre de 2011

Ací teniu el que va donar de si el plenari del passat 28 de setembre, on es veu com Compromís X Montaverner interroga l'equip de govern sobre els temes que interessen la ciutadania. També es veu ben a les clares les respostes (o millor, la falta de respostes) que té el PP per al poble.


PLENARI  ORDINARI 
AJUNTAMENT DE MONTAVERNER -
28 DE SETEMBRE DE 2011

1          Aprovació d’actes de les sessions anteriors.

2          Resolucions d’Alcaldia.

ü  El Compromís pregunta per la sol·licitud de subvenció del Plaver: es tracta d’una subvenció per a la línia elèctrica que s’ha de portar fins al sector 8 del Polígon.

ü  El Compromís pregunta pel nomenament d’un Assessor Local del Cens de Població i Vivenda 2011: ens contesten que ha sigut nomenat un treballador municipal.

3          Correspondència.    El Compromís pregunta per:

ü  Eixides: Arran d’una eixida que justifica el Salari Jove que va acabar en juny preguntem per si algun jove nostre podrà enguany beneficiar-se d’esta ajuda: se’ns contesta que este any no en tindrem perquè no tenim el número necessari de parats joves.

¿No tenim parats joves o han retallat les ajudes als joves perquè s’incorporen al treball?

ü  Entrades: Preguntem per una denúncia del SEPRONA per infracció a la Llei de Residus en una parcel·la del polígon. Es tracta d’un abocament d’enderrocs.

4          Informe de morositat.

    L’article 4 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol obliga els ajuntaments a emetre un informe on diguen l’import pendent de pagament que apareix al registre de factures.

El nostre deute és de 104.577, 42 euros. El BIM del PP parla de 384.460 euros. Hi ha una diferència de 279.822,58 euros. Hi ha, lògicament, obra que com que no està encara certificada no es pot incloure en el registre de factures, i que és deute, però que va també lligada a subvencions. Per tant, traure comptes i no parlar d’ingressos és dir una veritat a mitges. Se’ns va dir que com l’11 de juny encara no s’havia cobrat l’IBI ni cap altre ingrés no podien posar-ho. A més, sí que van saber sumar tots els préstecs i compra del Convent (25 anys) per fer-ho ben gros.    El Compromís manifesta que hi ha una clara voluntat d’alarmar i d’amagar una falta de projecte propi. Se’ns diu que ells diran “La Veritat” i que es comprometen a complir el que van prometre: transparència. Compromís manifesta que fa 4 mesos que estem demanant revisar informació i registres per comprovar les dades i no hem rebut cap resposta ni vist cap paper. No podent així realitzar adequadament la nostra tasca d’oposició i vulnerant el nostre dret  com a regidors: el dret a la informació.

5          Formalització d’un préstec per valor de 79.000 euros.

    S’ajorna el punt per a un plenari extraordinari perquè no els han arribat les  ofertes dels bancs.

 6         Torn obert de paraules:

    El Compromís pregunta:

1.      Quines són les actuacions a dia de hui respecte de:

-           sector 8 del polígon

-          INNOVEM

-          la zona de Colata

Se’ns respon que no ens poden contestar res.

2.      Valoració de l’Escola d’Estiu:

-          Manifestem els nostres dubtes sobre els criteris de selecció tant els econòmics com els acadèmics. Manifestem la nostra disconformitat respecte a la baremació de les places (encara que siga legal) com la gestió de les activitats,  on es prioritza més la renda dels aspirants que la titulació del personal a càrrec dels xiquets. Preguntem si han estat responsables de grup persones sense la titulació adequada: estudiants de la Dipu, en pràctiques, gent sense titulació de monitor… Ens responen que en cap moment.

-          Remarquem l’abandó de la Ruta Verda (sector dels anouers) i  l’insuficient manteniment de la resta (camins, brossa, brutícia). Ens comuniquen que no sabien que la ruta anava més enllà de la Font del Povil i que la resta de la ruta sí que ha estat netejada.

-           Fem referència a l’estat general dels camins que porten dos estius ja sense netejar-se. Ens digueren que de moment no es pot.

-          Preguntem pel menjador escolar. El fet d’acceptar de no fer un edifici nou i fer-lo en les instal·lacions ja existents desbloqueja la situació. L’Alcaldessa ens comunica que depén del Consell Escolar, a qui deriva tota responsabilitat de la possibilitat de tindre un menjador escolar.

-           Preguntem per la situació de les antenes de telefonia mòbil. Ens diuen que estan estudiant-se possibles solucions respecte de l’antena del poble: negociar trasllat, consultar amb la Conselleria de Sanitat… No respecte de les privades. La regidora Yvonne Crombet remarca que no està comprovat científicament que les radiacions electromagnètiques actuen com a depressor del sistema immunitari en malalts, xiquets, majors… El regidor M.A. Masegosa ens informa que hi ha pendent una reunió amb el col·lectiu que demana una actuació a este respecte. Plantegem una línea d’actuació clara que beneficie tot el poble i que es base en el Principi de Prevenció de riscos establit per la Unió Europea.

-             Recordem  al Ple la necessitat d’ajustar l’IBI per tal que la pujada d’impostos cadastrals no ofegue als veïns, termini de revisió en el mes de  novembre. Se’ns contesta que d’eixe tema ja parlarem, però que això de baixar impostos…

El PSOE pregunta per què s’ha denegat tota moció que han presentat per a ser tractada al plenari. El PSOE expressa la seua disconformitat. S’al·lega que a l’altra legislatura no es tractaven mocions. Compromís recorda que es va tractar alguna moció, com “AGUA PARA TODOS”, presentada pel  Partit Popular. L’Alcaldessa respon que només es tractaran al plenari aquelles coses que afecten al poble, segons el seu criteri.

Recordeu que necessitem la vostra participació per fer millor la nostra tasca.
Per això seguiu enviant-nos els vostres suggeriments o preocupacions. Per poder manifestar la vostra veu al pròxim Plenari Ordinari, l’únic on cap la possibilitat de precs i preguntes. Es fa una cada tres mesos per voluntat del Partit Popular (al primer plenari demanarem una major assiduïtat, una cada dos mesos). No és massa democràtic, però és així.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Lamentable .... van passant els dies i no fan res .... mare meua ... tenim el que es mereixem ... una Alcadessa que no sap ni escriure i que cobra 1.800€ al mes i que a més a més paga a empreses externes per a que li diguen que ha de fer .... quina pena de poble, en fi ... almenys vosaltres planteu un poc de debat, que li passa al PSPV, m'han decepcionat molt ....

Anònim ha dit...

Respecte a la selecció de personal per a l´escola d´estiu, crec que va ser el mes adecuat. I van agafar a les persones mes competents. Perque les llistes van ser exposades al public a les 10,30 del matí i a les 9:00, ja estava al seu lloc de treball la persona seleccionada. I es mes el dia abans estava comprant el material per a les activitats a una tenda del poble.