divendres, 18 de maig de 2012

CLAR I RAS, TRANSPARENT ... SENSE MANIPULACIONS, RUMORS NI MALES INTENCIONS

Per garantir la transparència, la responsabilitat i la coherència ètica cap als veïns i veïnes de Montaverner, COMPROMÍS PER MONTAVERNER, ha sol·licitat que tots els grups municipals s'apliquen les mesures següents. Nosaltres ja ho hem fet:
1. Que "tots" els regidors (PP i PSOE) renuncien a les retribucions per assistència a plenaris i juntes de govern durant aquest legislatura per motiu de solidaritat i responsabilitat en estos temps de crisi. Si hem de retallar, comencem per allò més superflu.També de les retribucions per Juntes de govern que encara queden pendents de cobrament.
2. Que "tots" els regidors (PP i PSOE) renuncien al telèfon mòbil de l'Ajuntament (incloses les Blackberry amb tarifa de dades d'internet dels regidors del PP).
3. Que l'alcaldessa es rebaixe el sou i es pose a mitja jornada com li correspondria segons número d'habitants, regidors i pressupost municipal.
4. Que siga exposada al web de l'Ajuntament tota la documentació municipal pública: actes de plenaris, pressupostos municipals... Per a consulta i informació dels veïnes i veïnes de Montaverner i, així, garantir la màxima transparència.
5. Que puguen ser gravats en video de forma íntegra (sense talls) els plenaris per a poder ser exposats al web oficial de l'Ajuntament i accessibles a tots els veïns i veïnes del poble que no poden acudir als plenaris.
Aquestes mesures, que Compromís per Montaverner demana, han sigut exposades en plenari (1-4)i sol.licitades per registre d'entrada (1,2,4 i 5) #rescatempersones

divendres, 4 de maig de 2012

PLA D’AJUST, PRESSUPOSTOS 2012 I ALTRES SORPRESES DEL PP: GUANYA LA BANCA, GUANYEN ELS POLÍTICS , PERDEN LES PERSONES.1a. SORPRESA
Pressupostos continuistes. La major part de partides queden igual que l’any passat. Pràcticament el mateix pressupost , augment del 3’43% respecte del pressupost anterior:
DESPESES         1.885.808’44 €
INGRESSOS      1. 885.808’44 €
 Parlen d’austeritat, de responsabilitat per ajustar els números a la realitat, però estos pressupostos no són més que una mala còpia dels de l’any passat. Mala perquè en els retocs que han fet es veu la mà del PP: perden les persones, la majoria, i guanya la injustícia, que beneficia sempre a una minoria d’espavilats.

2ona. SORPRESA
 Repetixen una i mil vegades: “no pujarem els impostos”. Augmenten els ingressos de 530.000 € a 570.000 €. No han augmentat  el tipo de gravamen, però sabien que l’increment dels valors cadastrals t’obliga cada any a pagar més si no revises a la baixa el tipo. Quan podien, abans que acabara l’any 2011, no ho van voler fer. “No pugen els impostos”, però acabem pagant més. Mireu el rebut de l’IBI ara quan arribe.

3a. SORPRESA
 Repetixen altres mil vegades que si la gestió anterior té la culpa de tot, que si l’herència rebuda era tan catastròfica que no poden fer més per Montaverner…  No poden fer més per qui? Només cal fer una ullada a les partides en les quals s’ha “cebat” la tisora, com manava el Pla d’Ajust que ha imposat el PP als Ajuntaments que no tenien un pla d'ajust propi. Es tracta de partides referides a serveis socials bàsics que acabaran afectant a la butxaca dels nostres veïns i a alguns treballadors concrets els quals es veuen greument perjudicats i que acabarn "pagant el pato" de la crisi i la mala gestió.

Pèrdua de financiació respecte del Pressupost 2011 en les següents partides:
REGIDORIA DE LA DONA
-   2.500 €
JOVENTUT
-   1.000 €
ASSOCIACIONS
-   5.000 €
AJUDES AMPA PER A LLIBRES
-   1.000 €
AJUDES ESTUDIANTS
-    4.000 €
SOU I SALARIS DEL PERSONAL DE L’ESCOLETA
-   10.822’24 €
RETRIBUCIONS CONSERGE
-   4.527’24 €
TOTAL  RETALLADES
-   28849,48 €

És evident que perden les persones. Si es retalla i els pressupostos són iguals en quantitat total als de l’any anterior, és evident que a algún lloc van a parar els diners. Si perdern les persones, els serveis socials…  

Però... Qui guanya? On van els transvasaments d’unes partides a altres?
  •  S’incrementen els capítols de devolució de capital i pagament d’interessos als bancs. Com molt bé diu la Memòria del Pressupost  açò “suposa un increment substancial com a conseqüència de les condicions que actualment ofereixen els bancs per al finançament i que bàsicament són tipus d’interés més alts i comissions bancàries més cares”. Guanyen els bancs.
  • I també guanya l’actual alcaldessa, qui ens costa 16.280’13 € més que l’anterior. Era necessària eixa despesa si el volum de treball  és el mateix (el poble de Montaverner) i es compta amb el mateix equip de treball (4 regidors del PP ocupant totes les regiduries més tots els treballadors i funcionaris de l’Ajuntament)????

Alcaldessa anterior     
Alcaldessa actual                  
Retribucions           15.420’18 €                                                    
Retribucions                    27.440’00 €
Quotes socials         4.671’41  €
Quotes socials                   8.931’72 €
TOTAL                20.091’59  €                                                  
TOTAL                         36.371’72 €

A Compromís per Montaverner pensem que els càrrecs electes no poden suposar una càrrega per a l’Ajuntament i davant la duríssima situació en què ens obliga a viure la mala gestió dels mal polítics, hem renunciat a la despesa que suposen els càrrecs electes. Si s’hem d’apretar el cinturó, endavant. Però, comencem per allò més superflu, comencem per un pressupost menys  injust  i més solidari.
  • Renunciem al telèfon mòbil dels regidors (un en el cas del nostre grup
  • Renunciem a les remuneracions dels càrrecs electes per assistència a Plenaris i a Comissions informatives
  • Renunciem al deute pendent per assistència a les Juntes de Govern de l’anterior Legislatura.

Renunciem per contribuir a l’estalvi  i en solidaritat amb les persones que estan patint i patiran les injustes retallades. Compromís és conscient de que els serveis socials a un poble menut suposen un esforç; però l’Ajuntament ha de ser precisament qui vetle pels interessos dels seus veïns i veïnes.

També volem manifestar el nostre rebuig a una política que no es capaç de vore que darrere dels números hi ha persones. Quan no s’ajusta una taxa (permetent així la pujada d’un impost), quan es puja el preu de serveis bàsics com l’educació, quan un retallen ajudes a llibres, a estudiants, salaris, hores de feina…  s’està perjudicant als usuaris, als treballadors, a les persones.

Estem en contra d’un Pressupost resultat d’un Pla d’Ajust que ofega a qui menys té i segueix beneficiant a qui més té. Permeten als bancs que seguisquen  aprofitant-se de la necessitat, cobrant uns interessos abusius per crèdits que naixen suposadament amb el fi d’acabar amb la morositat als Ajuntaments. Ara, als impagaments, afegim els interessos dels crèdits a tornar. Clar, no podem oblidar "la banca siempre gana".
Compromís Per Montaverner comunica que el grup ha renunciat al telèfon mòbil dels regidors com a mesura d'estalvi alternativa als Pressupostos del Pla d'Ajust 2012 en contra del qual ens manifestem. Així com també hem renunciat a que els regidors de CxM cobren l'assistència a comissions, plenaris d'esta legislatura i al deute pendent per les juntes de govern de la legislatura anterior. 
Els càrrecs electes no poden suposar una càrrega per cap Ajuntament ni Administració, mentre es retalla en drets socials i servicis als ciutadans.
Podeu seguir contactant per facebook, correu-e, bloc i pròximament al web de www.montaverner.compromis.ws El telèfon mòbil ja no està operatiu.