dissabte, 29 d’octubre de 2011

VALORACIÓ DEL PLENARI EXTRAORDINARI 26 D’OCTUBRE

 1r. DELEGACIÓ DE FUNCIONS TRIBUTÀRIES.

Se’ns proposa delegar en la Diputació les funcions tributàries de gestió i recaptació d’impostos (béns immobles, vehicles, activitats econòmiques, guals). Si bé el servei que fins ara s’ha oferit des de l’Ajuntament ha sigut l’adequat, decidim donar suport a la proposta per les següents raons:
§  Se’ns assegura i fem que coste en acta que en cap cas suposarà l’acomiadament de la treballadora que fins ara realitzava estes tasques.
§  La Diputació ens oferix un servei adequat a un preu raonable (5% de la recaptació perquè aporta avançaments mensuals).
§  Els avançaments mensuals són el punt més important perquè d’esta manera l’Ajuntament té la possibilitat de tindre liquidesa i de fer front de millor manera a les necessitats del poble.

2n. SORTEIG DE MEMBRES DE MESES ELECTORALS.

3r. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINÀRIA D’INNOVEM I PROPOSTA D’ALCALDIA... 

...O DE COM EXPLICAR UNA SITUACIÓ INEXPLICABLE
  • El passat mes de juliol es va reunir el Consell d’Administració d’Innovem en el qual el nou govern municipal ens va explicar les dificultats financeres de l’empresa i que havia contactat amb un bufet d’advocats per tal de solucionar el problema. No es qüestiona la viabilitat de l’empresa ni la situació dels treballadors.
  • En el mes d’agost se’ns convoca a una reunió informativa on se’ns planteja la possibilitat d’encetar un procés concursal, se’ns explica que hi ha pòlisses moroses que estan sagnant l’economia de l’empresa i se’ns afirma que el sector 8 del polígon ha d’eixir avant perquè d’altra banda pot convertir-se en un greu problema per a Innovem i també per a l’Ajuntament.
  • Setembre. Amb l’estranyesa de que no es convoque el Consell d’Administració d’Innovem per tractar el tema tan greu, demanem información, inclús en plenari ordinari, i se’ns diu que no ens poden dir res. Els costa d’entendre, als del PP, que problemes com este demanen el consens de tots pel bé del poble, i això vol dir confiança i diàleg constant. Vol dir transparència i certesa que ningú farà un ús inadequat de la informació i molt menys argument de confrontació política.
  • Sabem, perquè ens arriba el rumor, que la setmana passada  els assessors feren en una reunió diverses propostes als treballadors.
  • Dimarts passat se’ns diu que dimecres a les 13h tenim una reunió explicativa amb els assessors. Allí se’ns informa de la proposta que hem de votar en el Plenari de les 14h.
  • Dos representants del bufet Delgado y asociados de València ens parlen de la impossibilitat que té l’empresa de fer front al deute, però també de la viabilitat de tots els seus àmbits de treball (laboral i comptable, informàtic/wifi, cursos de formació i urbanisme). També de les propostes fetes als treballadors. Ens plantegen la conveniència d’aprovar en el Plenari l’inici d’un procés preconcursal de 3 mesos amb la finalitat de pagar deutes. S’establirà un protocol de pagaments als acreedors,  pas previ per formalitzar una demanda concursal, i que, com no és forçós sinó voluntari, no implica la liquidació de l’empresa. Plantegen també la necessitat de fer un nou estudi de viabilitat que implicarà noves condicions (modificacions d’algunes activitats, ingressos dels treballadors -entenem que a la baixa-, ERO…). Remarquen que els últims mesos l’activitat ha caigut “en picat” i no s’expliquen com tenint faena no es fa … No ens quadra el que es diu, hi ha informació contradictòria.
  • A Compromís, som molt conscients del valor de la unanimitat que reclama la situació. Així i tot decidim en el temps que ens han donat (uns minuts abans del plenari) que la nostra postura serà l’abstenció. No s’ha convocat el Consell d’Administració ni als treballadors per tractar el tema conjuntament. L’Ajuntament insistix en que tots els grups coneguem la situació d’Innovem: una veritat a mitges. Coneguem els deutes d’Innovem, però en cap cas coneixíem la situació o el futur que es va oferir als treballadors de l’empresa en eixa reunió.  Com votar la constitució d’una Junta Universal si hi ha informacions que acabem de escoltar i sense contrastar amb tots els implicats??? És una decisió que no vol presses, o almenys no la podem prendre tan a la lleugera.
  • Acabat el Ple proposem, donat la presència dels treballadors, parlar tots del tema. No es podía desaprofitar l’ocasió de parlar tots (l’oposició i l’Equip de Govern del PP) i apareixen noves dades de la situació. Es va dir que l’empresa no estava pagant a la Seguretat Social per falta de liquidesa i això impedix iniciar els cursos del Servef; cursos que a més no poden començar de qualsevol manera i que requerixen una mínima inversió inicial, els cursos es paguen amb subvencions i s’ha de justificar cada pas i cada despesa. Tenint en compte que la Generalitat li deu a Innovem diners més que suficients per a trencar eixa “parada tècnica”, és evident que des de l’Ajuntament es pot fer més perquè els cursos arranquen i Innovem mantinga la seua activitat. Des de Compromís no ens oposem a buscar solucions ni dubtem de la credibilitat de la informació que se’ns facilita, però cal insistir una vegada més en la necessitat del consens,  en la necessitat d’escoltar totes les parts (també la dels antics responsables del govern municipal). Volem quedar-nos en les paraules que van dir els advocats: l’empresa és viable i este procés no implica per força acabar en la liquidació d’Innovem. Si eixe és el camí, defensar els llocs de faena i el futur de Montaverner, compteu amb Compromís. Si eixe és el camí.              

dijous, 27 d’octubre de 2011

VOTA PER CORREU

Vot per correu
El dia 20 de novembre tots els valencians i valencianes majors d'edat estem cridats a les urnes per votar a les eleccions generals. És el nostre compromís amb la democràcia i per això és important que hi haja un bon nivell de participació. Si el dia de les eleccions, per qualsevol motiu, no pots estar al teu municipi, no et preocupes, pots votar per correu.

El dia de les eleccions no estaré al meu poble
Si el dia de les eleccions no estas al teu municipi però et trobes a l'estat espanyol pots exercir el teu dret a vot per correu

Com es sol·licita el VOT PER CORREU?

1. La sol·licitud del “VOT PER CORREU” s’ha de realitzar a qualsevol Oficina de Correus a partir del 28 de setembre i fins el 10 de novembre, inclòs.

La sol·licitud consta de la següent documentació:

Un imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral.
Un justificant de certificat (Imprès ordinari de correus per emetre qualsevol tipus de certificat)
Un sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral (el destinatari ja hi és imprès).
Un full d’instruccions
2. Cal complimentar la documentació. En l’imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral cal indicar, ben clarament, el domicili dins el territori de l’Estat espanyol on a l’elector/a l’interessa rebre la documentació electoral per poder votar per correu.

Aquest imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral l’ha de signar l’elector/a.

3. Una vegada complimentada tota la documentació, l’elector/a l’ha de lliurar, personalment, fins el 10 de novembre, inclòs, a qualsevol Oficina de Correus, anant proveït del Document d’Identitat, del passaport o del permís de conduir originals (no fotocòpia).

Aquest tràmit és de caràcter gratuït.

Si l’elector/a està segur que el dia de les eleccions no serà a la localitat on li correspon votar o que no podrà presentar-se en aquesta data en la Mesa Electoral, recomanem que aquest tràmit de sol·licitud del vot per correu es faci amb la màxima URGÈNCIA possible, atès que la tramesa de la documentació electoral per poder votar pot patir algun retard i, en ocasions, aquesta documentació no arriba a temps al domicili que l’elector/a ha indicat.

Com es VOTA PER CORREU?

1. Una vegada l’elector/a ha fet la sol·licitud, les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, a partir del 31 d’octubre i fins el 13 de novembre, envien per correu certificat al domicili indicat per l’elector/a, tota la documentació electoral necessària per poder votar per correu.

Aquesta documentació consta de:

1. Una papereta de color blanc de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions al Congrés dels Diputats i un sobre de votació de color blanc, en el que s’introduirà la papereta escollida.

2. Una papereta de color sèpia amb els candidats que es presenten a les eleccions al Senat i un sobre de votació de color sèpia en el que s’introduirà la corresponent papereta.

ATENCIÓ!!!

La papereta de votació al Senat podrà anar impresa a doble cara, per tant és important comprovar-ho abans de marcar en aquesta papereta l'opció de vot.

En aquesta papereta s’ha de MARCA AMB UNA CREU fins a TRES candidats.

Perquè el vot siga vàlid, no s’ha d’escriure ni afegir res més a la papereta.

3. El certificat d’inscripció en el cens.

4. Un sobre en què figurarà la direcció de la mesa on li correspondria votar.

5. Un full explicatiu.

El justificant de recepció de la documentació electoral l’ha de signar, personalment, l’elector/a quan la reba, prèvia acreditació de la seua identitat. En el cas de no trobar-se l’elector/a en el domicili, se li comunicarà que haurà de presentar-se, personalment, a l’Oficina de Correus indicada, per tal de poder retirar la documentació electoral.

2. Una vegada rebuda la documentació electoral, l’elector/a ha d’introduir les paperetes de votació dins els respectius sobres de votació i els ha de tancar.

Els sobres de votació, juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on figura l’adreça de la Mesa Electoral on li correspon votar a l’elector/a.

Aquest sobre s’ha de certificar a qualsevol Oficina de Correus fins el 16 de novembre, inclòs. Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona, no cal que el faça l’elector/a personalment. Aquest tràmit és de caràcter gratuït i no necessita segells.

És MOLT IMPORTANT tenir present que els electors/es que hagen sol·licitat el vot per correu, però que no hagen rebut la documentació electoral o no hagen pogut tramitar el vot per correu per qualsevol motiu, el dia de les eleccions no podran votar personalment davant la Mesa Electoral.

divendres, 14 d’octubre de 2011

JO NO SÓC DE TRANSPARÈNCIES…

Estem camí dels cinc mesos de constitució de la nova corporació municipal. Cinc mesos de silenci, de fer-nos passar per registre les nostres preguntes,  i no rebre resposta. La situació actual de l’Ajuntament de Montaverner és una incògnita:

§  4 de juliol. Demanàrem vore el Registre d’Entrades i Eixides, les actes de les Juntes de Govern, el llistat d’Ingressos i Pagaments i el Registre de Factures.

§  2 de setembre. Demanem vore les factures del monument d’entrada del poble.

§  20 de setembre. Demanem vore les actes del procés de selecció de la Mestra de l’Escola Infantil.

Tot açò a banda de les preguntes fetes abans i durant els Plenaris (les quals publicàrem al bloc) i al respecte del Consell d’Innovem.  

Tot i sobreviure en majoria absoluta, pensem que el consens sempre és necessari pel bé del poble. Queda molt bé omplir-se la boca parlant de transparència, de dir LA veritat al poble... però seguim esperant. Seguim esperant  i seguirem insistint. 

dissabte, 1 d’octubre de 2011

Valoració del plenari de l'Ajuntament de Montaverner del 28 de setembre de 2011

Ací teniu el que va donar de si el plenari del passat 28 de setembre, on es veu com Compromís X Montaverner interroga l'equip de govern sobre els temes que interessen la ciutadania. També es veu ben a les clares les respostes (o millor, la falta de respostes) que té el PP per al poble.


PLENARI  ORDINARI 
AJUNTAMENT DE MONTAVERNER -
28 DE SETEMBRE DE 2011

1          Aprovació d’actes de les sessions anteriors.

2          Resolucions d’Alcaldia.

ü  El Compromís pregunta per la sol·licitud de subvenció del Plaver: es tracta d’una subvenció per a la línia elèctrica que s’ha de portar fins al sector 8 del Polígon.

ü  El Compromís pregunta pel nomenament d’un Assessor Local del Cens de Població i Vivenda 2011: ens contesten que ha sigut nomenat un treballador municipal.

3          Correspondència.    El Compromís pregunta per:

ü  Eixides: Arran d’una eixida que justifica el Salari Jove que va acabar en juny preguntem per si algun jove nostre podrà enguany beneficiar-se d’esta ajuda: se’ns contesta que este any no en tindrem perquè no tenim el número necessari de parats joves.

¿No tenim parats joves o han retallat les ajudes als joves perquè s’incorporen al treball?

ü  Entrades: Preguntem per una denúncia del SEPRONA per infracció a la Llei de Residus en una parcel·la del polígon. Es tracta d’un abocament d’enderrocs.

4          Informe de morositat.

    L’article 4 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol obliga els ajuntaments a emetre un informe on diguen l’import pendent de pagament que apareix al registre de factures.

El nostre deute és de 104.577, 42 euros. El BIM del PP parla de 384.460 euros. Hi ha una diferència de 279.822,58 euros. Hi ha, lògicament, obra que com que no està encara certificada no es pot incloure en el registre de factures, i que és deute, però que va també lligada a subvencions. Per tant, traure comptes i no parlar d’ingressos és dir una veritat a mitges. Se’ns va dir que com l’11 de juny encara no s’havia cobrat l’IBI ni cap altre ingrés no podien posar-ho. A més, sí que van saber sumar tots els préstecs i compra del Convent (25 anys) per fer-ho ben gros.    El Compromís manifesta que hi ha una clara voluntat d’alarmar i d’amagar una falta de projecte propi. Se’ns diu que ells diran “La Veritat” i que es comprometen a complir el que van prometre: transparència. Compromís manifesta que fa 4 mesos que estem demanant revisar informació i registres per comprovar les dades i no hem rebut cap resposta ni vist cap paper. No podent així realitzar adequadament la nostra tasca d’oposició i vulnerant el nostre dret  com a regidors: el dret a la informació.

5          Formalització d’un préstec per valor de 79.000 euros.

    S’ajorna el punt per a un plenari extraordinari perquè no els han arribat les  ofertes dels bancs.

 6         Torn obert de paraules:

    El Compromís pregunta:

1.      Quines són les actuacions a dia de hui respecte de:

-           sector 8 del polígon

-          INNOVEM

-          la zona de Colata

Se’ns respon que no ens poden contestar res.

2.      Valoració de l’Escola d’Estiu:

-          Manifestem els nostres dubtes sobre els criteris de selecció tant els econòmics com els acadèmics. Manifestem la nostra disconformitat respecte a la baremació de les places (encara que siga legal) com la gestió de les activitats,  on es prioritza més la renda dels aspirants que la titulació del personal a càrrec dels xiquets. Preguntem si han estat responsables de grup persones sense la titulació adequada: estudiants de la Dipu, en pràctiques, gent sense titulació de monitor… Ens responen que en cap moment.

-          Remarquem l’abandó de la Ruta Verda (sector dels anouers) i  l’insuficient manteniment de la resta (camins, brossa, brutícia). Ens comuniquen que no sabien que la ruta anava més enllà de la Font del Povil i que la resta de la ruta sí que ha estat netejada.

-           Fem referència a l’estat general dels camins que porten dos estius ja sense netejar-se. Ens digueren que de moment no es pot.

-          Preguntem pel menjador escolar. El fet d’acceptar de no fer un edifici nou i fer-lo en les instal·lacions ja existents desbloqueja la situació. L’Alcaldessa ens comunica que depén del Consell Escolar, a qui deriva tota responsabilitat de la possibilitat de tindre un menjador escolar.

-           Preguntem per la situació de les antenes de telefonia mòbil. Ens diuen que estan estudiant-se possibles solucions respecte de l’antena del poble: negociar trasllat, consultar amb la Conselleria de Sanitat… No respecte de les privades. La regidora Yvonne Crombet remarca que no està comprovat científicament que les radiacions electromagnètiques actuen com a depressor del sistema immunitari en malalts, xiquets, majors… El regidor M.A. Masegosa ens informa que hi ha pendent una reunió amb el col·lectiu que demana una actuació a este respecte. Plantegem una línea d’actuació clara que beneficie tot el poble i que es base en el Principi de Prevenció de riscos establit per la Unió Europea.

-             Recordem  al Ple la necessitat d’ajustar l’IBI per tal que la pujada d’impostos cadastrals no ofegue als veïns, termini de revisió en el mes de  novembre. Se’ns contesta que d’eixe tema ja parlarem, però que això de baixar impostos…

El PSOE pregunta per què s’ha denegat tota moció que han presentat per a ser tractada al plenari. El PSOE expressa la seua disconformitat. S’al·lega que a l’altra legislatura no es tractaven mocions. Compromís recorda que es va tractar alguna moció, com “AGUA PARA TODOS”, presentada pel  Partit Popular. L’Alcaldessa respon que només es tractaran al plenari aquelles coses que afecten al poble, segons el seu criteri.

Recordeu que necessitem la vostra participació per fer millor la nostra tasca.
Per això seguiu enviant-nos els vostres suggeriments o preocupacions. Per poder manifestar la vostra veu al pròxim Plenari Ordinari, l’únic on cap la possibilitat de precs i preguntes. Es fa una cada tres mesos per voluntat del Partit Popular (al primer plenari demanarem una major assiduïtat, una cada dos mesos). No és massa democràtic, però és així.